Anunturi

 ord.ANRE nr.66/2022 privind asigurarea stocului minim de gaze naturale si obligatia furnizorilor de a inmagazina  gaze naturale 30% din consum

        Indicatori de performanta anuali IPA

         Standarde de performanta, situatia penalitatilor platite IPG

          Informarea clientilor finali

     

           Solutionarea plangerilor clientilor finali

  • Structura plângerilor, modul de preluare, si tipul clientului final, anexa 3 la procedura, pentru anul 2021
  • Structura plângerilor îfunctie de categoria din care face parte, concluzia analizei si respectarea termenului legal, anexa 4 la procedura, pentru anul 2021

         Informatii legislative

 

2022 © www.padogroup.ro