Certificari

  • SC PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL detine Licenta de Furnizare gaze naturale nr. 1896 / 20.11.2013 valabila pana la data de 19.08.2040
  • SC PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL detine urmatoarele tipuri de autorizatii: 

Autorizatia PPI nr.    16159 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie EPI nr.    16163 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie PT nr.      16160 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie ET nr.      16164 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie PDSB nr. 16161 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie EDSB nr. 16165 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie PDIB nr.  16162 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie EDIB nr.  16166 / 14.03.2016 valabila pana la data de 13.03.2026
Autorizatie ISCIR nr. SB/CR4/A,B,F,D/ 1,2,3/1375/1/15.09.2014

 

PPI - Proiectare instalatii tehnologice de suprafata aferente productiei si/sau inmagazinarii de gaze naturale;

EPI - Executie instalatii tehnologice de suprafata aferente productiei si/sau inmagazinarii de gaze naturale;

PT - Proiectare sisteme de transport, precum si instalatii de utilizare gaze naturale care functioneaza in   regim de inalta presiune;

ET - Executie sisteme de transport, precum si instalatii de utilizare gaze naturale care functioneaza in regim de inalta presiune;

PDSB - Proiectare sisteme de distributie, sisteme de distributie inchise, precum si  instalatii aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan;

EDSB - Executie sisteme de distributie, sisteme de distributie inchise, precum si instalatii aferente activitatii de producere/stocare biogaz/biometan;

PDIB - Proiectare instalatii de utilizare gaze naturale/biogaz/biometan, regim de presiune medie, redusa, joasa;

EDIB - Executie instalatii de utilizare gaze naturale/biogaz/biometan, regim de presiune medie, redusa, joasa;

ISCIR - Instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare pentru:

                          - Aparate consumatoare de combustibili gazosi;

                          - Cazane de apa calda;

                          - Cazane cu abur de joasa presiune.

  

2023 © www.padogroup.ro