Execuţie instalaţii

Documente privind serviciile de proiectare si executie 

 

 

Instalatii executate

S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Instalatie de utilizare gaze naturale de înalta presiune pentru alimentarea instalatiei de cogenerare de înalta eficienta 

- Proiectant: SC Pado Group Infrastructures SRL.
- Executant: SC Pado Group Infrastrures SRL.
- Beneficiar: SC Dalkia Termo Prahova SRL Brazi.

 Instalatie de utilizare gaze naturale de inalta presiune
   

S.C.PETROCART S.A. PIATRA NEAMT
Instalatie tehnologica cu p= 7bar pentru alimentarea cu gaze naturale a echipamentului de cogenerare de înalta eficienta si a receptorilor existenti pe platforma.

 PETROCART

2023 © www.padogroup.ro